dijous, 20 de desembre de 2012

Conclusions

El Mòdul de Processos Educatius II, que està compòs per les matèries de COED i GITIC, ha estat francament interessant. 

Per una banda, pel que fa a COED, hem treballat el llenguatge des del codi escrit, les 4 habilitats lingüístiquesç (llegir, escriure, escoltar i escoltar) i, les característiques i propietats del text. Gràcies  a aquestes explicacions he aprofundit més en el coneixement de la llengua. També, hem estudiat la composició d'un text, i més específicament, la descripció. I, finalment, la comunicació escrita. 

De l'altra, a GITIC hem treballat, en primer lloc, el Google Chrome amb les seves respectives aplicacions com: el Google Reader, Google Drive... A més hem conegut programes com el Twitter, Prezi, CMapTools i Scratch. 

En conjunt amb les dues matèries, hem fet dues exposicions orals: la primera anomenada "Identitat i Territori" sobre l'Ètnia gitana a Barcelona i la segona "Un bon comunicador" sobre Eduard Punset. Mitjançant aquestes dues exposicions orals, haviem d'utilitzar els coneixements apresos en les dues matèries.

Gràcies a aquest Mòdul he après moltes coses noves, tant pel que fa a la llengua (escrita i oral) com, també, pel que fa a les noves tecnolgies, com per exemple, la creació d'un bloc, tenir un twitter, dur a terme un prezi... 

Gràcies a aquest bloc podeu veure una pinzellada del que hem treballat al llarg d'aquest Mòdul. 

dimarts, 18 de desembre de 2012

CMapTools

El CMapTools és un programa de creació i edició de mapes conceptuals. Permet tant el treball individual, com a Internet. 


Aquest programa ens ofereix moltes plantilles ja preparades per utilitzar i diversos objectes com figures geomètriques, tipus de fletxes, estrelles... A més, també, permet pujar imatges del nostre propi ordinador. Es poden realitzar diversos mapes alhora que es col·loquen diferents pestanyes. 

Cal dir, que permet convidar a altres col·laboradors, afegir comentaris i enviar el mapa per correu. Finalment, també és pot exportar com a imatge o PDF per desar-lo a l'ordinador.

És una eina molt interessant i molt util per fer esquemes de tipu conceptual. Molt utilitzat entre els estudiants.


dissabte, 15 de desembre de 2012

Scratch


L'Scratch és un programa educatiu que permet crear animacions mitjançant diferents presonatges. Aquests tenen la capacitat de moure's (caminar, corre, saltar...), parlar, etc. Mitjançant la imaginació pots dur a terme diverses històries.
Aquest programa és molt efectiu per l'aprenentatge d'un infant, atès que ha d'aplicar certs coneixements a l'ordinador, com per exemple, les matemàtiques. L'Scratch és molt eficaç i intensifica la imaginació, a més, es poden crear tot tipus de jocs.


Finalment, si voleu aprendre amb més precisió el funcionament de l'Scratch us adjunto un vídeo.


dimecres, 5 de desembre de 2012

Taxonomia de Bloom

La Taxonomia de Bloom és una teoria creada per Benjamín Bloom el 1950. Consisteix en un conjunt de mecanismes clau per docents, es crea per estructurar i comprendre els processos d’aprenentatge. La Taxonomia atent moltes de les pràctiques tradicionals de l’aula, però no atent a les relacionades amb les TIC i només es centra en el domini cognitiu. És a dir, no es pot entendre un concepte si primer no el recordem i no podem aplicar els coneixements i conceptes si no els entenem.


Als anys 90, la taxonomia va ser revisada per un antic estudiant de Bloom, Lorin Anderson. La nova Taxonomia no es restringès a l’àmbit cognitiu, sinó que té elements cognitius, mètodes i mecanismes. La Taxonomia per a l’era digital s’enfoca en els mecanismes i les TIC, és a dir, per a recordar, comprendre, aplicar, analitzar, avaluar i crear.Aquesta Taxonomia revisada té unes subcategories:
- Habilitats del pensament d’ordre inferior: recordar, entendre, aplicar, analitzar, avaluar i crear.
- Habilitats del pensament d’ordre superior: Els verbs anteriors no atenen als nous objectes, processos i accions, que degut a la integració de les TIC, fan referència tant a les nostres vides i en els estudiant, com a les classes.
- Habilitats del pensament: La Taxonomia defensa que és més important el coneixement que no pas el contingut, aquestes habilitats són fonamentals per aconseguir els coneixements.

A continuació podem veure una taula que va ser realitzada amb l'objectiu de relacionar cada verb que la Taxonomia de Bloom ens aporta amb algun programa educatiu que hem treballat durant el curs:

Categoria/Verb
Activitat GITIC
Activitats escolar
Crear → animarScratch: Permet crear animacions en el que diferents personatges evolucionen per la pantalla, parlen, etc.

En el dossier d’Aprenentatge podem tenir més informació sobre l’scratch. (el meu bloc o el d’un company)
- Amb l’scratch podriem fer animacions que poden ser compartides a través del seu espai-web...
- També podriem crear animacions amb plastilina i la realització de vídeos.
- Alguns professors, com Frank Sabater, fan propostes a través de la xarxa de com utilitzar l’scratch a l’aula.
Crear → publicarBloc: El bloc està dissenyat per transmetre informació i és com un diari, és a dir, cada article té una data de publicació, de tal manera, tant el que escriu el bloc com el que el segueix, pot fer un bon seguiment d’aquelll bloc.- Amb el bloc podem publicar articles, presentacions de google, videos del YouTube, presentacions de prezi...
Analitzar → enllaçarPrezi: El prezi és una eina molt útil per crear presentacions d’una manera original i diferent al power point. La seva extensió és ilimitada i el seu creador pot jugar amb això.- Amb el prezi podem fer presentacions adjuntant vídeos i imatges.
Aplicar → compartirTwitter: El twitter és un microbloc que permet els seus usuaris enviar i llegir missatges d’una longitud màxima de 140 caràcters.- Amb el twitter podem seguir a persones i d’aquesta manera veure els seus tuits i les imatges que penjen a la xarxa.

dilluns, 3 de desembre de 2012

Movie Maker


WINDOWS LIVE MOVIE MAKER

El Movie Maker és un programa per crear, editar i publicar vídeos tant a Facebook, Twitter, YouTube... A aquest  programa hi pots adjuntar tant vídeos, imatges com audioEn el menú del Movie Maker trobem:

  • Herramientas de vídeo: Dins d'aquest apartat hi podem trobar "proyecto" (mezcla de sonido), "editar" (per dividir, retallar), "principal" (títol, descripció, crèdits...), "animacions" i, finalment, "efectes visuals". Gràcies a tots aquests apartats podem editar el que és pròpiament el vídeo.

  • Herramientas de música: En aquest apartat podem dividir la música també.

Gràcies a aquests dos apartats podem retallar, editar, crear, dividir... un vídeo. És molt últim i molt fàcil d'usar aquest programa tant sigui per crear vídeos d'oci com d'un treball de la universitat.

Cal dir, que finalment, com s'ha esmentat anteriorment, aquest programa et dóna la oportunitat de publicar el vídeo que has creat tant a Facebook com a YouTube.

Us adjunto el meu primer vídeo que vaig crear gràcies al Movie Maker:


Trobo aquest progama molt interessant i animo a tots el que vulguin a utilitzar-lo, atès que el seu funcionament és molt fàcil i podem sortir grans creacions.

dijous, 29 de novembre de 2012

Competència comunicativa

Aprendre una llengua no és només adquirir un codi o el conjunt de forma lingüística, sinó molt més. Implica adquirir tota una sèrie d'habilitats que orienten sobre com usar aquest codi en les diferents ocasions de comunicació que es produeixen en l'entorn de qui el parlen.
A mesura que anem creixen, anem aprenent quan hem de parlar i quan hem de callar, què hem de dir en el moment adequat, etc. Això, com defensa Loayza, podem afirmar que és una competència integral, atès que inclou actituds, valors i motivacions relacionades amb la llengua, amb les seves característiques i els seus usos. 
Als 70, Gumperz i Hymes van postular l'existència d'una competència comunicativa, és a dir, un conjunt de normes que es van adquirint al llarg del procés de sociabilització: comunicar-se de manera eficaç. Per tant, aquesta competència comunicativa exigeix no només l'habilitat d'utilitzar una llengua, sinó, a més, de saber-se situar en el context comunicatiu de cada comunitat específica, en les seves formes socials, culturals i ideològiques. La competència comunicativa es manifesta tant en els sistemes primaris com secundaris de la comunicació:


- Sistemes primaris

Són els de la comunicació quotidiana. Serveixen per a l'intercanvi comunicatiu, necessari per a tots els rols que implica la vida en societat: una trucada telefònica, una carta...- Sistemes secundaris:

Són de major elaboració i complexitat. Requereixen més capacitat cognitiva del parlant-oient real en la seva tasca de codificar i descodificar textos, atès que aquestes comunicacions es produeixen en esferes de més elaboració cultural.


Però, què és competència comunicativa?

Segons Gumperz i Dell Hymes (1972): La competència comunicativa és el terme més general per definir la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. L'adquisició d'aquesta competència es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovada de motivacions, necessitats i experiències.


Components

1) Competència lingüística/gramatical: Fa referència al domini del codi lingüístic (nivell fonològic, nivell morfològic, nivell lèxic, nivell sintàctic, i nivell semàntic).
2) Competència sociolingüística: Fa referència a les regles socioculturals d'ús. És l'habilitat que s'ocupa de la situació comunicativa: la situació dels participants, el propòsit de la interacció, i les normes i convencions de la interacció.
3) Competència discursiva: Fa referència a l'habilitat de produir i interpretar diferents tipus de discursos en qualsevol gènere (descripció, narració, etc), i interpretar i produir textos coherent i cohesionats.
4) Competència estratègica: Fa referència a l'habilitat d'utilitzar estratègies de comunicació verbal i no-verbal per millorar l'efectivitat de la comunicació o compensar les interrupcions que poden sorgir, a causa de diferents variables d'actuació o d'insuficiències en una o vàries competències.